ขอเชิญเข้าร่วมงาน South Asia Travel and Tourism Exchange (SATTE) 2019  ระหว่างวันที่ 16 -18  มกราคม 2562  ณ India Expo Mart & Greater Noida กรุงนิวเดลี  สาธารณรัฐอินเดีย  | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมงาน South Asia Travel and Tourism Exchange (SATTE) 2019  ระหว่างวันที่ 16 -18  มกราคม 2562  ณ India Expo Mart & Greater Noida กรุงนิวเดลี  สาธารณรัฐอินเดีย 

ดาวน์โหลดเอกสาร 

  1. จดหมายเชิญเข้าร่วมงาน Asia Travel and Tourism Exchange (SATTE) 2019
  2. ใบตอบรับเข้าร่วมงาน Asia Travel and Tourism Exchange (SATTE) 2019

เรียน     ท่านสมาชิกประเภทสามัญ

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ได้ร่วมงาน  South Asia Travel and Tourism Exchange (SATTE) 2019  ระหว่างวันที่ 16 -18  มกราคม 2562  India Expo Mart & Greater Noida กรุงนิวเดลี  สาธารณรัฐอินเดีย  ในพื้นที่บูธของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย    ซึ่งเป็นงานส่งเสริมการขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ด้านสันทนา​การ (Leisure Travel) และ การประชุมด้านธุรกิจ ​( Business Travel &MICE )​  ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าทางการท่องเที่ยวของตนเองตลอดจนพบปะเจรจาติดต่อธุรกิจกับตัวแทนบริษัทนำเที่ยว

ในโอกาสนี้  จึงขอเชิญชวนท่านสมาชิกสามัญ ที่สนใจ  โปรดส่งแบบตอบรับมายังสมาคมฯ ที่อีเมล info@www.atta.or.th  หรือแฟ็กซ์ 02-237-6046-8  ซึ่งจะรับสมัครจำนวนจำกัด 10 บริษัทเท่านั้น    ภายในวันที่ 8  พฤศจิกายน 2561   First Come First Serve    สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์  คัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมงาน และ เจ้าหน้าที่จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะส่งรายละเอียดการชำระเงินให้ท่านทราบภายหลัง รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถาม  คุณศิวกร  หอนพรัตน์  เจ้าหน้าที่ ททท.  โทร 02-250-5500  ต่อ 1253

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

(นายวิชิต   ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

—————————–ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

Comments

comments