ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand MICE Forum 2017 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand MICE Forum 2017

เรื่อง      ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand MICE Forum 2017
เรียน     ท่านสมาชิกฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑.กำหนดการ ๒.ใบตอบรับเข้าร่วมงาน Thailand MICE Forum 2017
ด้วยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.ซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ประเทศไทย มีกำหนดการจัดงาน” Thailand MICE Forum 2017” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแถลงผลการดำเนินงานของสำนักงานฯ ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๐ และนำเสนอแผนส่งเสริมไมซ์ในปีถัดไปขององค์กร ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ สื่อมวลชน และสาธารณชนที่สนใจ ในแนวทางการจัดงานอย่างยั่งยืนด้วยการใช้เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้กรอบความคิด สมาร์ท ไมซ์ สอดคล้องกับนโยบายไทยแลน์ 4.0 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม
ในฐานะที่หน่วยงานของท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์มาโดยตลอด
dopoxetine reviews
 

สสปน. จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญท่านสมาชิกฯเข้าร่วมงาน Thailand MICE Forum 2017 ในวันจันทร์ที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๙.๐๐น. – ๑๗.๐๐น. ณ ห้องคริสตัลฮอล์ บี โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัลเมอริเดียน กรุงเทพฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
***ส่งทางอีเมล***
(นายวิชิต ประกอบโกศล)
นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว
——————————ATTA——————————
Association of Thai Travel Agents (ATTA)
33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,
Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.
Tel: +66 2 237 6046 – 8
Fax: +66 2 237 6045
Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th
Facebook Fanpage : ATTA Thailand

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ  1.กำหนดการ  2.แบบตอบรับ

Comments

comments