ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือนตุลาคม 2559 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือนตุลาคม 2559

เรื่อง      ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน ตุลาคม 2559
เรียน      ท่านสมาชิกฯ

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. จดหมายเชิญ
  2. วาระการประชุม
  3. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม
  4. รับรองรายงานการประชุมสมาชิกประจำเดือน กันยายน 2559

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว กำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน ตุลาคม สมัยที่ 36 ครั้งที่ 13 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 09.00 น. และเชิญรับประทานอาหารว่าง) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ (ติดสถานีรถไฟฟ้า สถานีชิดลม) โทร : 02-656-0444

การประชุมครั้งนี้ สมาคมฯได้เชิญ ผู้บริหารจาก บริษัท โชว์ ดีซี คอร์ป จำกัด (SHOW DC) จะมานำเสนอ โครงการศูนย์การค้าและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ครบวงจรแห่งใหม่ โดยมีเป้าหมายไว้ให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 นี้! เพื่อให้ท่านสมาชิกฯ ได้รับทราบข้อมูลที่น่าสนใจ อันเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจต่อไป

จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯ โปรดเข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และ สถานที่ ดังกล่าว พร้อมขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวันหลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ ท่านสมาชิกสามารถเข้าร่วมประชุมได้ 1 ท่าน/บริษัท โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กรณีมีผู้ติดตาม (เสียค่าใช้จ่ายท่านละ 800 บาท) นอกจากนี้ ทางสมาคมฯได้สนับสนุนซื้อลองกองจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาแจกท่านสมาชิกที่มาร่วมประชุม ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ผู้ที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมก่อนตามลำดับ และโปรดพิจารณายืนยันเข้าร่วมประชุมด้วยการส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ ได้ที่หมายเลขโทรสาร 02-237-6045 หรืออีเมล info@www.atta.or.th จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ขอความกรุณาจากท่านสมาชิกที่มาร่วมประชุม โปรดแต่งกายไว้ทุกข์แบบสุภาพ (ขาว/ดำ) โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ
(นายเจริญ วังอนานนท์)
นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. จดหมายเชิญ
2. วาระการประชุม
3. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม
4. รับรองรายงานการประชุมสมาชิกประจำเดือน กันยายน 2559

—————————–ATTA———————————
Association of Thai Travel Agents (ATTA)
33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,
Suriyawong,Bangrak,Bangkok 10500 THAILAND.
Tel: +66 2 237 6046 – 8
Fax: +66 2 237 6045
Email: info@www.atta.or.th
Website : www.atta.or.th และติดตามข่าวสาร ภาพข่าวได้ที่ Facebook : ATTA Thailand

 

Comments

comments