ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรม อโนมา แกรนด์ ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรม อโนมา แกรนด์ ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ

เรื่อง       ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน กุมภาพันธ์  2560

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

 

สิ่งที่แนบมาด้วย

1.  จดหมายเชิญ พร้อม แบบตอบรับ

2. วาระการประชุม

3. รายงานการประชุมสมาชิกประจำเดือน ธันวาคม 2559

 

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว  กำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน กุมภาพันธ์ สมัยที่ 36 ครั้งที่  16  ในวัน พฤหัสบดี ที่  23  กุมภาพันธ์  2560  ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น.  (ลงทะเบียนเวลา 09.00 น. และเชิญรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น.)  ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรม อโนมา แกรนด์  ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ โทร : 02-655-5555
Can you buy acquire zoloft online.
 

การประชุมครั้งนี้ สมาคมฯได้รับเกียรติจาก  คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน์  ประธานกรรมการ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หรือ TCEB และ ประธานกรรมการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชน(อพท.) มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ ทิศทางและนโยบายการดำเนินงานของ สสปน.และอพท.  เพื่อให้ท่านสมาชิกฯ ได้รับทราบและอัพเดทข้อมูล ที่น่าสนใจอันเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจต่อไป

 

สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯ โปรดเข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และ สถานที่ ดังกล่าว  ทั้งนี้ ท่านสมาชิกสามารถเข้าร่วมประชุมได้ 1 ท่าน/บริษัท ไม่มีค่าใช้จ่าย  กรณีมีผู้ติดตาม ( เสียค่าใช้จ่ายท่านละ 800 บาท )  ทั้งนี้ โปรดพิจารณายืนยันเข้าร่วมประชุมด้วยการส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ ได้ทางโทรสารหมายเลข  02-237-6045  หรืออีเมล info@www.atta.or.th   จักเป็นพระคุณยิ่ง

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

(นายเจริญ   วังอนานนท์)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว
Synthetic analogs deltasone reviews can be used in combination with mineralocorticoids.
—————————–ATTA———————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong,Bangrak,Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website : www.atta.or.th  และติดตามข่าวสาร ภาพข่าวได้ที่ Facebook :  ATTA Thailand

———————————————————————————————————-

ดาวน์โหลดเอกสาร :

1. จดหมายเชิญสมาชิกฯ เข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

2. วาระการประชุมสมาชิกประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

3. รายงานการประชุมสมาชิกประจำเดือน ธันวาคม 2559

Comments

comments