ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน มิถุนายน 2560 วัน พฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน มิถุนายน 2560 วัน พฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9

เรื่อง       ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน มิถุนายน 2560

เรียน      ท่านสมาชิกฯ

 

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. กำหนดการ 2. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม

 

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) มีกำหนดจัดการประชุมสมาชิกประจำเดือน มิถุนายน 2560 สมัยที่ 37 ครั้งที่ 3 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องวาสนา 6-8 ชั้น 3โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุงเทพ โทร.02-641-4777 (ลงทะเบียนเวลา 09.00 น. และเชิญรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น.)

 

การประชุมครั้งนี้ สมาคมฯได้รับเกียรติจาก นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และประธานกรรมการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชน (อพท.) มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทำการตลาดอย่างไรให้เป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน” เพื่อให้สมาชิกฯได้รับทราบข้อมูล อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของท่านสมาชิกฯต่อไป

 

ทั้งนี้ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯเข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และ สถานที่ ดังกล่าวข้างต้น และขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน หลังเสร็จสิ้นการประชุม (สมาชิกสมาคมฯใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและรับประทานอาหารกลางวันฟรี 1 ท่าน ผู้ติดตามมีค่าใช้จ่ายท่านละ 800 บาท) กรุณายืนยันการเข้าร่วมประชุมโดยส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ ที่หมายเลขโทรสาร 02-237-6045 และทางอีเมล info@www.atta.or.th
Method of administration motilium online and dose.
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายวิชิต ประกอบโกศล)
นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :  จดหมายเชิญพร้อมกำหนดการและแบบตอบรับ   รายงานการประชุมสมาชิกเดือน พฤษภาคม 2560

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่เพจเฟสบุ๊ค  https://www.facebook.com/ATTA-Thailand-Non-profit-organization–124202791007354/?ref=bookmarks

1363708591Map_Golden_Tulip_Thai-Eng

Comments

comments