ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน กรกฎาคม 2560 วัน พฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Mayfair Ballroom A-B ชั้น 11 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน กรกฎาคม 2560 วัน พฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Mayfair Ballroom A-B ชั้น 11 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ
เรื่อง        ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน กรกฎาคม 2560
 
 
เรียน       ท่านสมาชิกฯ
 
 
สิ่งที่แนบมาด้วย     จดหมายเชิญ และ แบบตอบรับ

generic Antabuse

 
 
เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) มีกำหนดจัดการประชุมสมาชิกประจำเดือน กรกฎาคม 2560 สมัยที่ 37 ครั้งที่ 4 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Mayfair Ballroom A-B ชั้น 11 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ (The Berkeley Hotel Pratunam) โทร.02-309-9999 (ลงทะเบียนเวลา 09.00 น.)
 
 
การประชุมครั้งนี้ สมาคมฯได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีน-สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “One Belt,One Road ผลประโยชน์ของใคร?” เพื่อให้สมาชิกฯได้รับทราบข้อมูล อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของท่านสมาชิกฯต่อไป
 
 
ทั้งนี้ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯเข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และ สถานที่ ดังกล่าวข้างต้น และขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน หลังเสร็จสิ้นการประชุม (สมาชิกสมาคมฯใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและรับประทานอาหารกลางวันฟรี 1 ท่าน ผู้ติดตามมีค่าใช้จ่ายท่านละ 800 บาท) กรุณายืนยันการเข้าร่วมประชุมโดยส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ ที่หมายเลขโทรสาร 02-237-6045 และทางอีเมล info@www.atta.or.th
 
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
 
ขอแสดงความนับถือ
***ส่งทางอีเมล***
(นายวิชิต ประกอบโกศล)
นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว
——————————ATTA——————————
Association of Thai Travel Agents (ATTA)
33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,
Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.
Tel: +66 2 237 6046 – 8

Solution lasix reviews for intravenous and intramuscular administration 10 mg / ml.

Fax: +66 2 237 6045
Email: info@www.atta.or.th
Website : https://www.atta.or.th/?lang=th
และติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่เพจเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/ATTA Thailand
Map

Comments

comments