ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน มีนาคม 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องวาสนา 6-8 ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุงเทพฯ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน มีนาคม 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องวาสนา 6-8 ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลด  1.จดหมายขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิก 2. รายงานการประชุมสมาชิกประจำเดือน ธันวาคม 2561

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  มีกำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน มีนาคม สมัยที่  38  ครั้งที่  1 ในวันพฤหัสบดีที่  28  มีนาคม  2562 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องวาสนา 6-8 ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุงเทพฯ  เบอร์โทร 02-641-4777

 

ตามที่สมาคมฯ ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ สมัยที่ 38  ประจำปี 2562 – 2563 สำเร็จลุล่วงแล้วนั้น ในการประชุมสมาชิกครั้งนี้ ซึ่งเป็น ครั้งที่ 1 ของสมัยปัจจุบัน จึงจัดให้มีการแถลงนโยบายและแนวทางการทำงานต่างๆที่สำคัญ เพื่อให้ท่านสมาชิกรับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจต่อไป

 

ทั้งนี้ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯเข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และ สถานที่ ดังกล่าวข้างต้น และขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน หลังเสร็จสิ้นการประชุม  (สมาชิกสมาคมฯใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและรับประทานอาหารกลางวันฟรี 1 ท่าน ผู้ติดตามมีค่าใช้จ่ายท่านละ 850 บาท) กรุณายืนยันการเข้าร่วมประชุมโดยส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ ที่หมายเลขโทรสาร 02-237-6045 และทางอีเมล info@www.atta.or.th

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชิต   ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

—————————–ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th   Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

 

 

Comments

comments