ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจท่องเที่ยว | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจท่องเที่ยว

ดาวน์โหลดเอกสาร   1.ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจท่องเที่ยว 2. แบบตอบรับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชิต  ประกอบโกศล)

นายกสมาคมฯ

—————————–ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

Comments

comments