ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ Professional Branding on Facebook” | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ Professional Branding on Facebook”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ Professional  Branding  on  Facebook”

“ Professional  Branding  on  Facebook”

เรียน     ท่านสมาชิก

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) กำหนดให้มีการอบรมหลักสูตร “ Professional  Branding  on  Facebook ”ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม  2559  ณ ห้องคริสตัล  ชั้น 2

โรงแรม ตวันนา  ถ.สุรวงศ์ กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและเจาะตลาดบนFacebook  แบบมืออาชีพ

โดยมีรายละเอียดดังนี้:

ชื่อหลักสูตร: “ Professional  Branding  on  Facebook ”

รับสมัคร :      จำนวน  100 ท่าน  ( พิจารณารับสมัครตามลำดับ ไม่จำกัดจำนวนท่านต่อบริษัท )

วัน เวลา  :      วันพฤหัสบดีที่ 12  พฤษภาคม  2559    เวลา 08.30 – 16.00 น.

สถานที่   :      ณ ห้องคริสตัล ชั้น 2 โรงแรมตวันนา ถ.สุรวงศ์ กรุงเทพฯ ( BTSสถานีศาลาแดง,MRTสถานีสีลม)

วิทยากร  :      คุณอลงกรณ์  ดอกดวง (Founder and CEO of BRANDING.co.th) บริษัท แบรนดิ้ง  แอนด์

โซเชียล   มีเดีย มาร์เก็ตติ้ง สแทรททิจิ(ประเทศไทย) จำกัด

เนื้อหาหลักสูตร : ภาพรวมการทำตลาดบน Facebook, วิธีสร้างการรับรู้แบรนด์และความน่าเชื่อถือบนFacebook

กลยุทธิ์ในการซื้อโฆษณาและการจัดการสำนักงานบนFacebook (เอกสารเพิ่มเติม แนบท้ายหน้าที่ 2 )

อุปกรณ์ที่นำมา :  โน๊ตบุ๊คหรือโทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ เนื่องจากทางโรงแรมไม่มีบริการ

อินเตอร์เน็ตฟรี

คุณสมบัติ   :         เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ

ค่าใช้จ่าย  :            ท่านละ  990.-บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

วิธีชำระเงิน :         ชำระงินสดที่สมาคมฯหรือโอนเข้าบัญชี    “สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว” ธนาคารกสิกร ไทย สาขาพัฒน์พงศ์  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 011-1-71468-1

และFax pay in มายังสมาคมฯ(02) 237-6045  หรือ E-mail  edu@www.atta.or.th   ภายในวันที่  10 พฤษภาคม  2559

ติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานสมาคมฯ : คุณสิรินพร  นทีสรรพวุฒิ โทร 0-2237-6046-8 ต่อ 14

คลิกเอกสารที่นี่: ขอเชิญอบรมหลักสูตร Professional Branding on Facebook

 

Comments

comments