ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “ Idea Generation through Scenario Planning & Design Thinking for Innovation Development ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2561   | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “ Idea Generation through Scenario Planning & Design Thinking for Innovation Development ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2561  

ดาวน์โหลด  1. จดหมายขอเชิญเข้าร่วมอบรม  2. ใบตอบรับ

เรียน     ท่านสมาชิก

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)   กำหนดจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ Idea Generation  through Scenario Planning & Design Thinking for Innovation Development การสร้างไอเดียด้วยการสร้างภาพจำลองจากอนาคต และการพัฒนานวัตกรรมด้วยการออกแบบความคิด” ณ ห้องประชุม ATTA  ชั้น 10  ถ.สุรวงศ์  กรุงเทพฯ   วัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดเชิงนวัตกรรม, การวางแผนสถานการณ์และการออกแบบเชิงรุกในการพัฒนานวัตกรรมในองค์กรได้อย่างมืออาชีพ

มีรายละเอียดการอบรมดังนี้ :

ชื่อหลักสูตร: Idea Generation through Scenario Planning & Design Thinking for Innovation Development การสร้างไอเดียด้วยการสร้างภาพจำลองจากอนาคต และการพัฒนานวัตกรรมด้วยการออกแบบ ความคิด”  

วันที่อบรม   :        วันพฤหัสบดีที่  26  กรกฏาคม   2561   

เวลา  :                   8.30 – 16.00 น.

สถานที่   :              ณ ห้องประชุม ATTA  ชั้น10 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถ.สุรวงศ์ กรุงเทพฯ ( BTS สถานีศาลาแดง)

รับสมัคร :              จำนวน  30   ท่าน ( พิจารณารับสมัคร/การชำระเงินตามลำดับ บริษัทละ 1 ท่าน)

วิทยากร :               วิทยากร รศ.ดร. ภคพล อนุฤทธิ์

ค่าใช้จ่าย :             ท่านละ 535  บาท / ท่าน  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  ภายใน 24  กรกฏาคม   2561

คุณสมบัติ :            ผู้ที่สนใจการพัฒนานวัตกรรมองค์กร ด้วยการออกแบบความคิดผสมผสานอย่างเป็นระบบ

 

สมาชิกท่านใดสนใจกรุณาส่งใบตอบรับมายังสมาคมฯและชำระเงิน   ธนาคารกสิกรไทย สาขาพัฒน์พงศ์   ชื่อบัญชี     “ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว”   เลขที่บัญชี 011-1-71468-1 ประเภทออมทรัพย์และส่งใบ Pay-in มาทางโทรสาร 0-2237-6045

หรือ E-mail: attaedu@www.atta.or.th   เพื่อเป็นการยืนยันในการเข้าร่วม

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชิต   ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments