ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ATTA THAILAND Tourism 4.0 Course Training Series | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ATTA THAILAND Tourism 4.0 Course Training Series

เรื่อง      ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ATTA THAILAND Tourism  4.0  Course Training Series

เรียน     ท่านสมาชิก

สิ่งที่แนบมาด้วย  ใบตอบรับ / เอกสารรายละเอียดการอบรม

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)   กำหนดจัดให้มีการอบรม ATTA THAILAND Tourism  4.0  Course

Training Series  หลักสูตร Digital Photography (Intensive) ,หลักสูตร Photoshop for  Marketing (Intensive) ,หลักสูตร

IIIustrator  for  Marketing (Intensive) ,หลักสูตร Info Graphic Design (Intensive) ณ ห้องประชุมATTA  ชั้น 10  ถ.สุรวงศ์

กรุงเทพฯ   วัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในด้าน IT & Multimedia และสามารถนำไป

ใช้งานได้จริง  มีทักษะในการใช้เครื่องมือตกแต่งภาพ ตัดต่อรูปภาพ การออกแบบโลโก้ Branding ตัวการ์ตูน งาน Graphic

การนำเสนอข้อมูลเพื่อทำสื่อสิ่งพิมพ์ได้อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ

สมาชิกท่านใดสนใจกรุณาส่งใบตอบรับมายังสมาคมฯและชำระเงิน/โอนเงินมาที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาพัฒน์พงศ์ ชื่อบัญชี “ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เลขที่บัญชี 011-1-71468-1 ประเภทออมทรัพย์และส่งใบ Pay-in มาทางโทรสาร 0-2237-6045  หรือ  E-mail edu@www.atta.or.th   เพื่อเป็นการยืนยันในการเข้าร่วม

 

ขอแสดงความนับถือ
***ส่งทางอีเมล***
(นายวิชิต ประกอบโกศล)
นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว
——————————ATTA——————————
Association of Thai Travel Agents (ATTA)
33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,
Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.
Tel: +66 2 237 6046 – 8
Fax: +66 2 237 6045
Email: info@www.atta.or.th
Website : https://www.atta.or.th/?lang=th
และติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่เพจเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/ATTA Thailand
ดาวน์โหลดเอกสารแนบคลิก  :

Comments

comments