ขอเชิญเข้าร่วมเดินทางสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับส่งเสริมนักท่องเที่ยวคุณภาพจากสาธารณรัฐประชาชนจีน | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมเดินทางสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับส่งเสริมนักท่องเที่ยวคุณภาพจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

ดาวน์โหลด  สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. โปรแกรมการเดินทาง   2. ใบตอบรับ

ด่วนที่สุด

 เรื่อง       ขอเชิญเข้าร่วมเดินทางสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับส่งเสริมนักท่องเที่ยวคุณภาพจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

เรียน       ท่านสมาชิกสามัญ (ตลาดจีน)

ตามที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดประชุมร่วมกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) หารือการส่งเสริมนักท่องเที่ยวคุณภาพจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อกระจายรายได้ไปยังเมืองรองของประเทศไทย โดยกำหนดจัดกิจกรรม DMC Educational Trip นำผู้ประกอบการท่องเที่ยว เดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวเพื่อกำหนดเส้นทางเสนอขายตลาดนักท่องเที่ยวจีนในอนาคตนั้น

ในการนี้ ททท.จึงได้มีกำหนดจัดเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุดรธานี – หนองคาย) ในวันที่ 17-19 สิงหาคม 2561 รับจำนวน  8  บริษัทๆละ 1 ท่าน ค่าสมัครบริษัทละ 3,000 บาท ชำระโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 387-1-00001-9 บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ตามรายละเอียดที่ส่งมานี้)

สมาคมฯจึงขอประชาสัมพันธ์มายังท่านสมาชิกฯทราบ หากท่านใดสนใจเข้าร่วม โปรดส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน และ หลักฐานการชำระเงิน (กรุณาระบุชื่อบริษัทและที่อยู่สำหรับการออกใบกำกับภาษีให้ชัดเจน) ได้ที่เบอร์โทรสาร 02-250-5608 หรือ อีเมล tamrongsak55@gmail.com หรือ suttirak.chan@tat.or.th ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณธำรงศักดิ์ ฝ่ายงานพัฒนาและส่งเสริมตลาดเอเชียตะวันออก ททท.  เบอร์โทรศัพท์ 02-250-5500 ต่อ 1221

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments