ขอเชิญเข้าร่วมเดินทางสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับส่งเสริมนักท่องเที่ยวคุณภาพจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในประเทศไทย เดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางภาคตะวันออก (กรุงเทพมหานคร – จังหวัดระยอง – จังหวัดจันทบุรี) ในวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2561 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมเดินทางสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับส่งเสริมนักท่องเที่ยวคุณภาพจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในประเทศไทย เดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางภาคตะวันออก (กรุงเทพมหานคร – จังหวัดระยอง – จังหวัดจันทบุรี) ในวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2561

ดาวน์โหลด 

1. จดหมายเชิญพร้อมใบตอบรับ   2.รายละเอียดกำหนดการจาก ททท.

เรียน       ท่านสมาชิกสามัญ (ตลาดจีน)

ตามที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีนโยบายการส่งเสริมนักท่องเที่ยวคุณภาพจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ในประเทศไทย ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อกระจายนักท่องเที่ยวและรายได้ไปยังแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองต่างๆในประเทศไทย โดยกำหนดจัดกิจกรรม DMC Educational Trip สำหรับนำบริษัทที่ดำเนินธุรกิจให้บริการนำเที่ยวนักท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเทศไทย เดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางภาคตะวันออก (กรุงเทพมหานคร จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี)              ในวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2561 จำนวน  8  บริษัทๆ  ละ 1 ท่าน ซึ่งมีค่าสมัครบริษัทละ 3,000 บาท ตามรายละเอียดที่ส่งมานี้

ในการนี้ ททท.จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกของสมาคมฯ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมเดินทางตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว  ท่านสมาชิกฯที่สนใจโปรดส่งใบสมัครพร้อมชำระเงินจำนวน 3,000 บาท และหลักฐานการโอนเงิน กลับไปยัง ททท.ได้ที่เบอร์โทรสาร 02-250-5608 หรือ อีเมลล์ eastasia@gmail.com ภายในวันที่  15  พฤษภาคม  2561  สามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 387-1-00001-9 ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ให้สมาชิกที่จองก่อนและชำระเงินก่อน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชิต ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments