ขอเชิญเข้าร่วม ประชุมสมาชิกประจำเดือน ธันวาคม 2561 และ ATTA Dinner Talk & New Year Party 2019 ในวัน พฤหัสบดี ที่  27 ธันวาคม  2561 ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรม ดุสิตธานี สีลม กรุงเทพฯ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วม ประชุมสมาชิกประจำเดือน ธันวาคม 2561 และ ATTA Dinner Talk & New Year Party 2019 ในวัน พฤหัสบดี ที่  27 ธันวาคม  2561 ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรม ดุสิตธานี สีลม กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร 

1. ขอเชิญเข้าร่วม ประชุมสมาชิกประจำเดือน ธันวาคม 2561 และ ATTA Dinner Talk New Year Party

2. ใบตอบรับประชุมสมาชิกเดือนธันวาคม 2561 และ ATTA DINNER TALK NEW YEAR PARTY

3. รายงานการประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤศจิกายน  2561

เรียน      ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  กำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน ธันวาคม สมัยที่  37  ครั้งที่  17 ในวัน พฤหัสบดี ที่  27  ธันวาคม  2561  เวลา 15.00 – 17.30 น.      (ลงทะเบียนพร้อมรับประทานอาหารว่าง เวลา 14.00 – 15.00 น.) ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรม ดุสิตธานี สีลม กรุงเทพฯ  เบอร์โทร  02-200-9000

ในโอกาสพิเศษนี้ ทางสมาคมฯได้จัดการเสวนาพิเศษ หัวข้อ ทิศทางเศรษฐกิจ และ การท่องเที่ยวของไทย ปี 2562 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน โดย ดร.ทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย  คุณยุทธศักดิ์  สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  และ คุณวิชิต  ประกอบโกศล นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว จะมาร่วมเสวนาในครั้งนี้ เพื่อให้ท่านสมาชิกฯได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางและแนวโน้มเศรษฐกิจด้านตลาดการท่องเที่ยวในปีหน้านี้ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของท่านสมาชิกฯต่อไป

 

ทั้งนี้ สมาคมฯจึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯ เข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และ สถานที่ ดังกล่าว และขอเชิญร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงรับประทานอาหารค่ำในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ระหว่างเวลา 18.00 – 22.00 น. สมาชิกสมาคมฯ มีสิทธิเข้าร่วมงานฟรี 1 ท่าน สำหรับผู้ติดตาม จะมีค่าใช้จ่าย 1,000 บาท/ท่าน/บริษัท (จำกัดให้ผู้ติดตามบริษัทละ 1 คนเท่านั้น)  หากท่านใดประสงค์เข้าร่วม กรุณายืนยันการเข้าร่วมประชุมเพื่อสำรองที่นั่ง โดยส่งแบบตอบรับได้ทางเบอร์โทรสาร    02-237-6045  หรือ  อีเมล  info@www.atta.or.th     ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร. 02-237-6046-8    คุณกชนันท์  ต่อ 20   หรือ   คุณกชพรรณ  ต่อ 24

ขอแสดงความนับถือ

นายวิชิต   ประกอบโกศล

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

—————————–ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468 Ext. 20 , 24

Fax: +66 2 237 6045

Mobile: +6682 790 1981

Email: info@www.atta.or.th

Website : www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

Comments

comments