ขอเชิญ เข้าร่วมงาน  Amazing Thailand Road Show to Vietnam 2018  (Ho Chi Minh) ในวันที่ 5  กันยายน 2561  ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญ เข้าร่วมงาน  Amazing Thailand Road Show to Vietnam 2018  (Ho Chi Minh) ในวันที่ 5  กันยายน 2561  ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ดาวน์โหลด  1. จดหมายเชิญสมาชิกร่วมงาน Amazing Thailand Road Show to Vietnam 2018 2. ใบตอบรับ Amazing Thailand Road Show to Vietnam 2018

เรียน     ท่านสมาชิก

ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ร่วมงาน  Amazing Thailand Road Show to Vietnam 2018 ในวันที่ 5  กันยายน 2561  ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นงานส่งเสริมการขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ด้านสันทนาการ (Leisure Travel) และ การประชุมด้านธุรกิจ ( Business Travel &MICE )  ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าทางการท่องเที่ยวของตนเองตลอดจนพบปะเจรจาติดต่อธุรกิจกับตัวแทนบริษัทนำเที่ยว สมาคมฯมีวัตถุประสงค์ จะสนับสนุนสมาชิกให้ขยายธุรกิจพบปะผู้ค้าต่างประเทศ

 

ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนท่านสมาชิกที่สนใจ  โปรดส่งแบบตอบรับได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งจะรับสมัครจำนวนจำกัด 5 บริษัทเท่านั้น  โดยแฟ็กซ์มาที่ เบอร์ 0-2652-8215  หรือ E-Mail: aseanroadshow@tat.or.th ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 โดยเจ้าหน้าที่จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะส่งรายละเอียดการชำระเงินให้ท่านทราบภายหลัง รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Ms. Romchat Pongpamorn โทร 02-250-5500 ต่อ 1237

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

(นายวิชิต   ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

—————————–ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

Comments

comments