ขอเชิญ เข้าร่วมงาน Road Show และ Trade Show – VITM เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญ เข้าร่วมงาน Road Show และ Trade Show – VITM เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม

เรียน   ท่านสมาชิกสามัญ ตลาดเวียดนาม

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ได้ร่วมงาน  Road Show to Viet Nam 2018  วันที่ 28 มีนาคม  2561    เมืองฮานอย  ประเทศเวียดนาม  และ งาน Trade Show Viet Nam International Travel Mart, at Hanoi International Convention Center   ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม  – 1 เมษายน  2561  ณ เมืองฮานอย ในพื้นที่บูธของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย    ซึ่งเป็นงานส่งเสริมการขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ด้านสันทนา​การ (Leisure Travel) และ การประชุมด้านธุรกิจ ​(Business Travel & MICE)​ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าทางการท่องเที่ยว ของตนเอง ตลอดจนพบปะเจรจา ติดต่อธุรกิจกับตัวแทนบริษัทนำเที่ยวจากประเทศเวียดนาม  โดยกำหนด ค่าร่วมงานดังนี้

– สมาชิกร่วมงาน Road Show 2018  เมืองฮานอย วันที่ 28 มีนาคม 2561 รับ  5  บริษัทๆละ 7,490- บาท รวม Vat แล้ว

– สมาชิกร่วมงาน Trade Show at Viet Nam International Travel Mart ณ เมือง ฮานอย ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 1 เมษายน 2561 รับ 3 บริษัทๆละ  7,490.- บาท รวม Vat  แล้ว

– พิเศษ กรณี ท่านสมาชิกร่วมทั้งสองงานจะ ได้สิทธิพิเศษ โดยรวมมีค่าใช้จ่าย 10,700.- บาท/บริษัท รวม Vat แล้ว

ในโอกาสนี้  จึงขอเชิญชวนท่านสมาชิกสามัญตลาดเวียดนามที่สนใจ  โปรดส่งแบบตอบรับมายังสมาคมฯพร้อมชำระค่าร่วมงานเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาพัฒน์พงศ์ ชื่อบัญชีสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 011-1-71468-1 ประเภทออมทรัพย์  กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน โดยแฟ็กซ์มาที่ เบอร์ 0-2237-6045  ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ท่านใดจองก่อน ชำระเงินก่อนจะได้รับสิทธิก่อน  จนครบจำนวน  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

นายวิชิต   ประกอบโกศล

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

*******ATTA*************

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 10th Floor,Wallstreet Tower

Surawong Road,Bangrak

Bangkok 10500

THAILAND

Tel: + 66 2 237 6046 – 8

Fax: + 66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

www.atta.or.th

Facebook: ATTA Thailand

ดาวน์โหลด 1. ขอเชิญเข้าร่วมงาน Road Show และ Trade Show – VITM เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม 

2. แบบตอบรับเข้าร่วมงาน Road Show และ Trade Show – VITM เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม

 

 

Comments

comments