ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯ ร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ อพท. | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯ ร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ อพท.

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

เรื่อง       ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯ ร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ อพท.

ด้วย ดร.นาฬิกอติภัค ผู้อำนวยการ อพท. และ คุณสุเทพ  เกื้อสังข์  รองผู้อำนวยการ อพท. ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันที่  31  ตุลาคม  2560     ณ  พระอารามหลวงวัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านฯเป็นเกียรติเข้าร่วม หรือ มอบเงินร่วมทำบุญอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมานี้
Never stop purchase cipro treatment early.
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออนุโมทนาในกุศลครั้งนี้ด้วย

 

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

(นายวิชิต ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

 

ดาวน์โหลดเอกสาร  1.แบบตอบรับการร่วมทำบุญอนุโมทนา  2.กำหนดการพิธีถวายผ้าพระกฐิน

 

Comments

comments