ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Business Matching โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism District) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง Multifunction Room ชั้น 10 C Asean อาคารไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนน | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Business Matching โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism District) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง Multifunction Room ชั้น 10 C Asean อาคารไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนน

——————————–ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website : www.atta.or.th

Facebook:  ATTA Thailand
Antabuse reviews
ดาวน์โหลดเอกสาร    1. กำหนดการจัดกิจกรรม Business Matching   2. แบบตอบรับเข้าร่วม

Comments

comments