ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Product for Tourism @MuangBoran Samutprakan   | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Product for Tourism @MuangBoran Samutprakan  

ประชาสัมพันธ์

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

เรื่อง       ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Product for Tourism @MuangBoran Samutprakan

ด้วยเมืองโบราณ สมุทรปราการ กำหนดจัดงาน Product for Tourism @MuangBoran Samutprakan โดยเชิญผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว Domestic และ Inbound จากสมาคมต่างๆในสายธุรกิจนำเที่ยว จำนวน  400  ท่าน เดินทางมาสำรวจสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่และหลากหลายในเมืองโบราณ และจัดกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ (B2B Table Top Sale) ในวัน อังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560

ทั้งนี้ เมืองโบราณ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของหน่วยงาน สมาคม และองค์กร ซึ่งมีคุณภาพและศักยภาพในการรองรับลูกค้าในประเทศและต่างประเทศกลุ่มต่างๆ จึงขอเรียนเชิญผู้แทนจากสมาคมฯ จำนวน 120 ท่าน เข้าร่วมงาน Fam Trip ในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ดังกำหนดการที่แนบนี้) ทั้งนี้ เมืองโบราณ เปิดรับให้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานจำนวนจำกัด ตามลำดับผู้ที่ตอบรับ (first come first serve) โดยสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ คุณนุช เบอร์โทรศัพท์มือถือ 081-889-6303 หรือ 02-323-4099 ต่อ 229 เบอร์โทรสาร 02-323-4055 หรือลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทาง online คลิกลิงค์ https://goo.gl/forms/gHEHbUZRJCfLS6l02ภายในวันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2560
purchase nolvadex
ดาวน์โหลด กำหนดการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments