ขอเรียนเชิญนำคณะนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมงาน “เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี” | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเรียนเชิญนำคณะนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมงาน “เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี”

เรื่อง       ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกนำคณะนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมงาน  เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี

 

เรียน      ท่านสมาชิกฯ

 

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดจัดงาน  เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี    โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการทรงงานด้านการเกษตร และเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 16-20 สิงหาคม 2560 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ  ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้ขอความอนุเคราะห์มายังสมาคมฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนท่านสมาชิกจัดคณะนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นวัตกรรม และสินค้าเกษตรไทยคุณภาพเยี่ยมสู่คณะต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนไทยโดยตรง ซึ่งพิธีเปิดงานจะมีขึ้นในวันที่ 16  สิงหาคม  2560  โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  มาเป็นประธานในพิธีเปิดอีกด้วย

โอกาสพิเศษนี้ ท่านสมาชิกสามารถเลือกชม Option   ตามรายละเอียดในแบบตอบรับ ตามที่คณะของท่านสนใจ  โดยเฉพาะช่วงเวลา  14.00 – 16.00 น. ของทุกวัน  จะมีบริการบุฟเฟ่ต์ผลไม้ทุกชนิดให้แก่คณะนักท่องเที่ยวของท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และได้อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการสถานที่จอดรถให้แก่คณะของท่านสมาชิก  รวมถึงจัดมัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศต่างๆ ไว้คอยบริการอีกด้วย   
Relatively high doses of buy deltasone online need to demonstrate a significant effect.
 

ท่านสมาชิกที่สนใจ โปรดส่งแบบตอบรับแจ้ง ไปยังกระทรวงเกษตรฯ ล่วงหน้า เพื่อเตรียมการประสานงานต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวของท่าน ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อสอบถามที่ คุณอุษา ทองแจ้ง หรือ คุณนฤมล ภานุรัตน์ โทร. 0 2579 9522 โทรสาร 0 2940 5742 E-mail : usthong@hotmail.com

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

(นายวิชิต ประกอบโกศล)
นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว
—————————ATTA——————————
Association of Thai Travel Agents (ATTA)
33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,
Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.
Tel: +66 2 237 6046 – 8
Fax: +66 2 237 6045
Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th
Facebook Fanpage : ATTA Thailand
order Antabuse
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ  :  1.รายละเอียดการจัดงาน   2.แบบฟอร์มการนำคณะเข้าเยี่ยมชม
Cover page of Farmer Event

Parking

Comments

comments