ขอเรียนเชิญเสนอรายการท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน ภายใต้แคมเปญ Visit ASEAN@50 (ขยายเวลา) | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเรียนเชิญเสนอรายการท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน ภายใต้แคมเปญ Visit ASEAN@50 (ขยายเวลา)

เรียน ท่านสมาชิกฯ

ตามที่ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ได้ทำการประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านสมาชิกฯร่วมนำเสนอรายการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศไทยไปยังประเทศในอาเซียน รวมทั้งรายการท่องเที่ยวพิเศษ (Special Deal) สำหรับการส่งเสริมการขาย ภายใต้แคมเปญ Visit ASEAN@50 ในปี 2560 แล้วนั้น

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นโอกาสที่ดีในการเพิ่มช่องทางการขายให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่มีการเสนอรายการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในงานส่งเสริมการขายระดับโลก จึงขอขยายเวลารับการเสนอรายการท่องเที่ยวฯดังกล่าวจากท่านสมาชิกฯเพิ่มเติม จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2559 สมาคมฯจึงขอประชาสัมพันธ์มายังท่านสมาชิกที่มีความสนใจ สามารถเสนอรายการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศอาเซียนที่เสนอขายในปัจจุบัน และรายการท่องเที่ยวเชื่อมโยงใหม่ รวมทั้งรายการท่องเที่ยวพิเศษ (Special Deal) เพื่อส่งเสริมการขายภายใต้แคมเปญดังกล่าว ดังนี้

➢ เสนอในรูปแบบภาษาอังกฤษ
➢ พร้อมระบุรายละเอียดรายการนำเที่ยว
➢ ราคาในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
➢ เวลาและข้อมูลติดตอในการจอง
➢ ช่วงเวลาการเดินทาง
➢ เงื่อนไขอื่นๆ

ทั้งนี้ รายละเอียดรายการท่องเที่ยวข้างต้น ททท.จะนำเสนอคณะทำงานเพื่อพิจารณาใช้ในการประชาสัมพันธ์และการแถลงข่าวแคมเปญ “Visit ASEAN@50” ในงาน World Travel Mart2016 (WTM 2016) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ต่อไป

ท่านสมาชิกฯ ที่สนใจกรุณาส่งข้อมูลทางอีเมล์ info@www.atta.or.th และ surasak.suep@tat.or.th ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 (ปรับแก้ไขจากหนังสือระบุวันที่ 25 กรกฎาคม 2559)

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. จดหมายจาก ททท. (ขยายเวลาถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2559)

Comments

comments