ขอเรียนเชิญ ท่านสมาชิกสามัญ (ทำตลาดอินเดีย) ร่วมงานส่งเสริมการขาย Hotels Meet Local Agents India Market | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเรียนเชิญ ท่านสมาชิกสามัญ (ทำตลาดอินเดีย) ร่วมงานส่งเสริมการขาย Hotels Meet Local Agents India Market

เรื่อง   ขอเรียนเชิญ ท่านสมาชิกฯ ที่ทำตลาดอินเดีย ร่วมงานส่งเสริมการขาย Hotels Meet Local Agents India Market

เรียน   ท่านสมาชิกสามัญ

 

ด้วยสมาคมโรงแรมไทย และสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ร่วมจัดโครงการ Hotels Meet Local Agents – India Market ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมให้แก่โรงแรมสมาชิกและบริษัทนำเที่ยว ได้มีโอกาสพบปะกันเพื่อเจรจาธุรกิจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน (Table Top Session) ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำการตลาดร่วมกันในอนาคต โดยมีกำหนดจัดงาน ขึ้นใน ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 19.30 น. ณ Crystal Ballroom โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพ ซึ่งจะเปิดรับสมัครสำหรับ Buyer จำนวน เพียง 30 หน่วยงาน เท่านั้น (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 
Negligible impact motilium without prescription the ability to drive and work with machinery.
สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการนำเที่ยวที่สนใจ สมัครเข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครที่แนบมาและส่งกลับไปยังฝ่ายการตลาด สมาคมโรงแรมไทย ทางโทรสารหมายเลข 02 282 5278 หรือทางอีเมล์ booking@thaihotels.org  จักขอบพระคุณยิ่ง เพื่อจะได้เตรียมการนัดหมายระหว่างบริษัทนำเที่ยวและโรงแรมที่เข้าร่วมงาน (Matching Appointment) ต่อไป

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

ATTA

——————————————————————————————————————————————————

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : Acceptance Form for Hotels Meet local Agent (India Market) as of 31 Mar 17

Comments

comments