ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยว (คำสั่งพักใช้ และ เพิกถอนใบอนุญาตฯ) จำนวน 9 ราย | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยว (คำสั่งพักใช้ และ เพิกถอนใบอนุญาตฯ) จำนวน 9 ราย

เรื่อง      ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยว
เรียน      ท่านสมาชิกฯ

อ้างอิงถึงหนังสือจากสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง ที่ กก ๐๔๐๓.๐๒๐๑/๑๔๙๓ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ตามที่สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางโดยกลุ่มรับเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
พ.ศ. ๒๕๕๑ มีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จำนวน 5 ราย คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตฯ จำนวน 2 ราย และคำสั่งพัก
ใช้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ จำนวน 2 ราย ตามลำดับ

คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จำนวน 4 ราย
1. บริษัท อินสไปร์ แทรเวลเล่อร์ เซอร์วิส จำกัด
2. บริษัท ไทยสตาร์ อินเตอร์ บิสซิเนส จำกัด – บริษัทสมาชิกของสมาคมฯ
3. บริษัท เซิ่น ไท่ แทรเวล จำกัด
4. บริษัท นิว ไท่ ว่าน กั๋ว ทราเวล จำกัด – บริษัทสมาชิกของสมาคมฯ

คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จำนวน 3 ราย
1. บริษัท ทวัน ฮอลิเดย์ จำกัด
2. บริษัท ไทย ซันบีม แทรเวล (ไทยแลนด์) จำกัด – บริษัทสมาชิกของสมาคมฯ
3. บริษัท ทราแวลเลอร์ ดีไซน์ คลับ คอร์ป จำกัด

คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ จำนวน 2 ราย
1. นายทวีศักดิ์ ศิรประภา จาก บริษัท ไทย นิวเจนเนอเรชั่น จำกัด
2. นายจีระศักดิ์ ใจงามเที่ยงแท้ จาก บริษัท ซื่อไทย ทราเวล กรุ๊ป จำกัด) – บริษัทสมาชิกของสมาคมฯ

ทางสมาคมฯ จึงขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่โดนคำสั่งพักและเพิกถอนใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว มายังท่านสมาชิกฯทราบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. จดหมายขอแจ้งข้อมูลการประกอบธุรกิจนำเที่ยวจำนวน 9 ราย
—————–ATTA—————–
Association of Thai Travel Agents (ATTA)
33/42-43 Wallstreet Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,
Suriyawong,Bangrak,Bangkok 10500
THAILAND.
Tel: +66 2 237 6046 – 8
Fax: +66 2 237 6045
Email: info@www.atta.or.th
Website : www.atta.or.th

 

Comments

comments