ขอแจ้งข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอแจ้งข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ดาวน์โหลดเอกสาร   คำสั่งจากสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย      คำสั่งจากสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง

ด้วยนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขากรุงเทพมหานคร ได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

ในการนี้ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ฝ่าฝืนคำสั่งของนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง จึงขอแจ้งข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ดังนี้

  1. บริษัท ออลล์ สมายล์ เซอร์วิส จำกัด
  2. บริษัท ซุปเปอร์ทรัพย์ จำกัด

 

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

—————————–ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Mobile: +6682 790 1981

Email: info@www.atta.or.th   Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

 

Comments

comments