ขอแจ้งข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว หรือมัคคุเทศก์ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอแจ้งข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว หรือมัคคุเทศก์ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

นายวิชิต  ประกอบโกศล

นายกสมาคมฯ

————————–ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website:  www.atta.or.th

Facebook:  ATTA Thailand

เอกสารแนบ คำสั่งนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง

 

Comments

comments