ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “Ignite Tourism Thailand : TAT Skill Factory” | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “Ignite Tourism Thailand : TAT Skill Factory”

เรียน สมาชิกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)

ขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรม “Ignite Tourism Thailand : TAT Skill Factory” ซึ่งจัดขึ้นโดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัดอบรมในวันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ในอบรมนี้ เราจะมีการอบรมและกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะการพัฒนาบุคลากร และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อสร้างประสบการณ์และความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีวิทยากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะมาให้ความรู้อย่างใกล้ชิดตลอด ๒ วันเต็ม

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://thai.tourismthailand.org/Articles/tatskillfactory2024

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Line Official: @tatskillfactory หรือโทรศัพท์ ๐๖ ๔๑๑๘ ๔๐๐๐

ขอขอบคุณสำหรับความสนใจและหวังว่าจะได้พบท่านในงานอบรมครั้งนี้

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Comments

comments