ข่าวประชาสัมพันธ์ กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนาผู้จัดการด้านธุรกิจนำเที่ยว” (Tour Operation Manager) ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ข่าวประชาสัมพันธ์ กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนาผู้จัดการด้านธุรกิจนำเที่ยว” (Tour Operation Manager) ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม  “หลักสูตรการพัฒนาผู้จัดการด้านธุรกิจนำเที่ยว” (Tour Operation Manager)

เรียน       ท่านสมาชิก

กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักสูตรการพัฒนาผู้จัดการด้านธุรกิจนำเที่ยว” (Tour Operation Manager) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว สามารถบริการจัดการงานด้านธุรกิจนำเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่จำเป็นและทันสมัยให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 80 คน โดยผู้สำเร็จการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร ผู้จัดการหลักสูตรการพัฒนาผู้จัดการด้านธุรกิจนำเที่ยว : Tour Operation Manager ด้วย

กรมการท่องเที่ยว จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว โดยผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรม ติดต่อ นางสาวพัชรา สุภวัฒน์เจริญกุล เบอร์โทร 02-219-4010 ต่อ 3302 ในวันและเวลาราชการ

ท่านสมาชิกสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมการท่องเที่ยว http://www.tourism.go.th/

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ
——————————ATTA——————————
Association of Thai Travel Agents (ATTA)
33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,
Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.
Tel: +66 2 237 6046 – 8
Fax: +66 2 237 6045
Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th
Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments