ข่าวประชาสัมพันธ์ การเรียกรถรับนักท่องเที่ยว บริเวณลานจอด ATTA ณ สนามบินดอนเมือง | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ข่าวประชาสัมพันธ์ การเรียกรถรับนักท่องเที่ยว บริเวณลานจอด ATTA ณ สนามบินดอนเมือง

เรียน ท่านสมาชิก

เนื่องด้วย การท่าฯ ได้มีโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารบริเวณลานจอด ATTA ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยจะเข้าพื้นที่เพื่อเริ่มทำการก่อสร้างในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. จนถึง วันที่ 15 เมษายน 2563 โดยมีระยะเวลาการดำเนินการ 5 เดือน

ดังนั้น บริเวณพื้นที่ลานจอดรถ ATTA จะเหลือช่องจอดรับนักท่องเที่ยวเพียง 3 ช่องจอด จาก 17 ช่องจอด จึงขอประชาสัมพันธ์มายังท่านสมาชิกที่มาใช้บริการจากสมาคมฯ ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ATTA จะเรียกรถมารับเมื่อนักท่องเที่ยวและสัมภาระพร้อมที่จะเดินทางออกจากท่าอากาศยานฯ เท่านั้น

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

Comments

comments