ข่าวประชาสัมพันธ์ งานแสดงสินค้าสุขภาพและท่องเที่ยว Wellness & Travel Fair 2024 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > ข่าวประชาสัมพันธ์ งานแสดงสินค้าสุขภาพและท่องเที่ยว Wellness & Travel Fair 2024

ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก สมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย – TMWTA

งานแสดงสินค้าสุขภาพและท่องเที่ยว Wellness & Travel Fair 2024 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ โดยการจัดงานในครั้งนี้ สมาคมฯ ได้รับสนับสนุนจากพันธมิตรภาคส่วนต่าง ๆ

จึงขอเชิญชวนท่านสมาชิกที่สนใจ ร่วมออกบูธ โดยมีค่าใช้จ่าย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณปาริฉัตร บัวมูล: 064-142-2994
คุณอาลิสา บุญเหลือหล่อ: 065-957-8858
Email: tmta.info@gmail.com

Comments

comments