ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศของท่าอากาศยานดอนเมือง 2561 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศของท่าอากาศยานดอนเมือง 2561

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

เรื่อง       ประกาศของท่าอากาศยานดอนเมือง

การควบคุมและตรวจสอบการแลกบัตรเข้าพื้นที่ควบคุมในการยกป้ายรับผู้โดยสารขาเข้า ซึ่งทางท่าอากาศยานดอนเมือง นำป้ายประกาศเกี่ยวกับมาตรการควบคุมและตรวจสอบการรับผู้โดยสารในพื้นที่ ขาเข้า จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

โดยกำหนดให้ผู้ที่จะยกป้ายรับผู้โดยสารต้องทำการแลกบัตรเข้าในพื้นที่ๆ จัดให้เท่านั้น

 

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

 

Comments

comments