ข่าวประชาสัมพันธ์ เรียน ท่านสมาชิก เนื่องจากในเทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ มีจำนวนนักท่องเที่ยว เดินทาง เข้า – ออก ผ่านสนามบินเป็นจำนวนมาก จึงขอประชาสัมพันธ์มายังท่านสมาชิก โปรดเผื่อเวลา ส่งออก กรุ๊ปนักท่องเที่ยวของบริษัทท่าน ไม่น้อยกว่า สามชั่วโมง | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ข่าวประชาสัมพันธ์ เรียน ท่านสมาชิก เนื่องจากในเทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ มีจำนวนนักท่องเที่ยว เดินทาง เข้า – ออก ผ่านสนามบินเป็นจำนวนมาก จึงขอประชาสัมพันธ์มายังท่านสมาชิก โปรดเผื่อเวลา ส่งออก กรุ๊ปนักท่องเที่ยวของบริษัทท่าน ไม่น้อยกว่า สามชั่วโมง

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรียน ท่านสมาชิก

เนื่องจากในเทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ มีจำนวนนักท่องเที่ยว เดินทาง เข้า – ออก ผ่านสนามบินเป็นจำนวนมาก จึงขอประชาสัมพันธ์มายังท่านสมาชิก โปรดเผื่อเวลา ส่งออก กรุ๊ปนักท่องเที่ยวของบริษัทท่าน ไม่น้อยกว่า สามชั่วโมง

เรียนมาเพื่อทราบ

.ขอขอบคุณ

Cr, News: https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_755932

Comments

comments