คณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่สมัยที่ 37 เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวร่วมแสดงความยินดี กับ นายกสมาคมฯคนใหม่ และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ท่องเที่ยวในปัจจุบัน | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > คณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่สมัยที่ 37 เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวร่วมแสดงความยินดี กับ นายกสมาคมฯคนใหม่ และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ท่องเที่ยวในปัจจุบัน

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่สมัยที่ 37 นำโดย นายวิชิต  ประกอบโกศล นายกสมาคมฯ เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อคารวะแนะนำทีมคณะกรรมการ และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ท่องเที่ยว

Comments

comments