คณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่สมัยที่ 37 นำโดย นายวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมฯ เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อคารวะแนะนำทีมคณะกรรมการ และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ท่องเที่ยว | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > คณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่สมัยที่ 37 นำโดย นายวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมฯ เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อคารวะแนะนำทีมคณะกรรมการ และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ท่องเที่ยว

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่สมัยที่ 37 นำโดย นายวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมฯ เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อคารวะแนะนำทีมคณะกรรมการ และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ท่องเที่ยว1 The frequency of use buy motilium depending on the severity of renal dysfunction.

Comments

comments