คณะกรรมการสมาคมฯ นำโดย นายวิชิต ประกอบโกศล เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดี แด่พลตำรวจโท สาคร ทองมุณี เข้ารับตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวคนใหม่ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > คณะกรรมการสมาคมฯ นำโดย นายวิชิต ประกอบโกศล เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดี แด่พลตำรวจโท สาคร ทองมุณี เข้ารับตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวคนใหม่

3 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดี-รังสิต คณะกรรมการสมาคมฯ นำโดย นายวิชิต ประกอบโกศล พร้อมผู้แทนคณะกรรมการ เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดี แด่พลตำรวจโท สาคร ทองมุณี เข้ารับตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวคนใหม่ และเข้าร่วมประชุมการรับฟังแนวทางการดำเนินงานของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ถึงมาตรการและแนวทางในการแสวงหาความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ประกอบกับทำความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติงานของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวร่วมกับภาคีภาคการท่องเที่ยว ภาครัฐ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กองบังคับการฯเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมการขนส่งทางบก กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยการประชุมครั้งนี้ เพื่อบูรณาการทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยและปราบปรามภัยคุกคามต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวทุกรูปแบบให้ครบทุกมิติในวงจรของการท่องเที่ยว ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต
generic dopoxetine

Comments

comments