คณะกรรมการ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > メッセージ > คณะกรรมการ

Mr.Sisdivachr Cheewarattanporn
President    

Mr.Anake Srishevachart
Vice President

Mr.Stanley Ting
Vice President

Mr.Chidchai Sakornbadee
Vice President

Mr.Virat Chatturaputpitak
Vice President

Mr.Sak Lurklappananon
Hon. Treasurer

Mr.Somchai Hanyawongse
Registrar

Mr.Supachai Janesaksrisakul
Co-Ordinator

Mr.Thongyoo Suphavittayakorn
Public Relations

Ms.Anchali Muttamara
Committee Member

Ms.Staporn Pudprapakul
Committee Member

Mr. Francois Quenault
Committee Member

Ms.Supaporn Prach-Umpai
Committee Member

Comments

comments