คณะ ATTA พร้อมด้วยสมาชิกร่วมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร มอบบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือให้กับโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > คณะ ATTA พร้อมด้วยสมาชิกร่วมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร มอบบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือให้กับโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย

วันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ATTA พร้อมด้วยสมาชิกร่วมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร ได้นำสิ่งของบริจาคจากท่านสมาชิกฯ มอบ ให้กับโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย คือ โรงเรียนบ้านโนนกุง โรงเรียนบ้านท่าม่วงและ โรงเรียนบ้านดอนแคน จังหวัดสกลนคร จำนวนเงินโรงเรียนละ 100,000 บาท พร้อมเข้าพบนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบเงินให้กับผู้ว่าฯ จังหวัดสกลนคร จำนวน  100,000 บาท เพื่อนำไปในการจัดซื้อเมล็ดพันธ์ข้าว สันป่าตอง 1 ให้กับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสกลนครต่อไป ซึ่งการจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ครั้งนี้ของสมาคมฯ ได้ช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร ทั้งนี้สมาคมฯ ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของในครั้งนี้
Injection lasix without prescription 10 mg/ml.
IMG_9218

IMG_9343

Comments

comments