คณะ ATTA พาสมาชิกร่วมเดินทางไปทำบุญทอดกฐินประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วัดห้วยเขย่ง ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > คณะ ATTA พาสมาชิกร่วมเดินทางไปทำบุญทอดกฐินประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วัดห้วยเขย่ง ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

16 – 17 พฤศจิกายน 2561 คณะ ATTA พาสมาชิกร่วมเดินทางไปทำบุญทอดกฐินประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วัดห้วยเขย่ง ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยยอดเงินทำบุญรวมทั้งสิ้น 555,555 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างและบูรณะ เมรุเผาศพ, ถาดรองถ่านพร้อมกับรางเหล็กสำหรับเคลื่อนศพเข้าเตาเผา, บริเวณทางเดินรอบเมรุเวลาเวียนศพ พื้นยังเป็นดินในฤดูฝนทำให้มีปัญหามาก และยังไม่มีถนนเข้าถึงเมรุ, ไม่มีห้องน้ำสาธารณะ, ศาลาสำหรับประกอบพิธียังไม่มีบานประตู หน้าต่าง วัดต่อไป ทั้งนี้สมาคมฯ ขอขอบคุณท่านสมาชิก ทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญทอดกฐินในครั้งนี้

 

Comments

comments