คณะ ATTA ร่วมเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวเส้นทาง กรุงเทพฯ – เบตง – ปีนัง ระหว่าง วันที่ 6 – 9 สิงหาคม  2561 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > คณะ ATTA ร่วมเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวเส้นทาง กรุงเทพฯ – เบตง – ปีนัง ระหว่าง วันที่ 6 – 9 สิงหาคม  2561

คณะ ATTA เชิญชวนเหล่าสมาชิกร่วมเดินทาง สำรวจแหล่งท่องเที่ยวเส้นทาง กรุงเทพฯ – เบตง – ปีนัง ระหว่าง วันที่ 6 – 9 สิงหาคม  2561 การสำรวจครั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลด้านการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และยังได้ สัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามครั้งนี้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการขายต่อไปในอนาคต คลิกดูรูปถ่ายทั้งหมด 

 

 

    

 

Comments

comments