คณะ ATTA ร่วมเดินทาง “คาราวานอีสานแซ่บนัว” กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > คณะ ATTA ร่วมเดินทาง “คาราวานอีสานแซ่บนัว” กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะ ATTA ร่วมเดินทาง “คาราวานอีสานแซ่บนัว” กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีสมาชิกร่วมทัศนศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เส้นทางอีสาน นครราชสีมา – กาฬสินธุ์ – มหาสารคาม – ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 1 – 4 มีนาคม 2561

Comments

comments