คาดคนไทยเที่ยวนอกแตะ 7.5 ล้านคน 12 วันต่างชาติเข้ามาแล้วกว่าล้านคน | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > คาดคนไทยเที่ยวนอกแตะ 7.5 ล้านคน 12 วันต่างชาติเข้ามาแล้วกว่าล้านคน

คาดคนไทยเที่ยวนอกแตะ 7.5 ล้านคน 12 วันต่างชาติเข้ามาแล้วกว่าล้านคน

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า นโยบายสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวปี 2559 อยู่ภายใต้ 3 กรอบคิดใหญ่ตามเป้าหมาย คือ 1.สร้างการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน เน้นคุณภาพ เพิ่มมูลค่าโดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการสร้างสมดุล เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2.กระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ และ 3.ปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิด สร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เพื่อให้ช่วยกันสานต่อรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายปีนี้ที่ 2.41 ล้านล้านบาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1-12 มกราคม 2559 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยแล้ว 1,108,188 คน ขยายตัว 10.78% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ก่อให้เกิดรายได้ 55,321.02 ล้านบาท ขยายตัว 9.76%

นายศุภฤกษ์ ศูรางกูร นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (ทีทีเอเอ) กล่าวว่า ยังไม่สามารถประเมินได้ว่าโครงการเที่ยวช่วยไทยจะทำให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศได้เพิ่มหรือไม่ แต่ที่ผ่านมาคนไทยก็เดินทางท่องเที่ยวในประเทศจำนวนมาก เพราะราคาน้ำมันถูกและสายการบินออกโปรโมชั่น ทำให้คนเกิดการตัดสินใจเดินทางได้ง่ายขึ้น โดยคาดว่าปีนี้จะมีคนไทยเดินทางไปต่างประเทศ 7.5 ล้านคน เพิ่มขึ้น 5-7% จากปี 2558 ที่มีคนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศราว 7 ล้านคน โดยเส้นทางยอดนิยมยังเป็นมาเลเซีย สปป.ลาว ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ตามลำดับ โดยคาดว่าปีนี้คนไทยไปญี่ปุ่นถึง 1 ล้านคน สูงกว่าปีก่อนที่อยู่ที่ 8 แสนคน


ที่มา : นสพ.มติชน

Comments

comments