คู่มือการขายสำหรับ SELLER ในงาน “ท่องเที่ยวไทย เก๋ไก๋ถึงชุมชน” ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > คู่มือการขายสำหรับ SELLER ในงาน “ท่องเที่ยวไทย เก๋ไก๋ถึงชุมชน” ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เรียน  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย ในงาน “ท่องเที่ยวไทย เก๋ไก๋ถึงชุมชน” 

ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ คู่มือการขายสำหรับ SELLER ดังนี้

  1. คู่มือเข้าร่วมแสดงงาน Tourism Products
  2. กฏและระเบียบข้อบังคับ
  3. รายละเอียด สั่งรายการเพิ่มเติม เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
  4. ใบสมัครเข้าร่วมงาน “ท่องเที่ยวไทย เก๋ไก๋ถึงชุมชน

lioresal reviews
รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดกรุณาติดต่อสอบถาม

คุณธนิตย์               โทร 02-237-6046-8 ต่อ 12

คุณกุลสตรี            โทร 02-237-6046-8  ต่อ 11

คุณกชนันท์          โทร 02-237-6046-8  ต่อ 20

 

เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นายวิชิต ประกอบโกศล

นายกสมาคมฯ และ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

——————————–ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website : www.atta.or.th

 

Comments

comments