งานเทศกาลตรุษจีนประเทศไทยประจำปี 2562 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > งานเทศกาลตรุษจีนประเทศไทยประจำปี 2562

คุณวิชิต  ประกอบโกศล นายกสมาคมฯ และคุณสุมาลี ว่องเจริญกุล กรรมการสมาคมฯ ร่วมงานเทศกาลตรุษจีนประเทศไทยประจำปี 2562  ณ ห้อง M4 ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์ จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Comments

comments