งานแถลงข่าว “Amazing Thailand Tourism Year 2018” | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > งานแถลงข่าว “Amazing Thailand Tourism Year 2018”

คุณมิ่งขวัญ เมธเมาลี อุปนายกฯ และคุณพรสวัสดิ์  นวพล กรรมการสมาคมฯ เป็นผู้แทน ATTA  ข้าร่วมประชุมหารือแนวทางหาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน  ในแคมเปญ  ปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน และร่วมงานแถลงข่าว “Amazing Thailand Tourism Year 2018″ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 10 และ ห้องโถง ชั้น 1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.

374741

S__18079970
acquire lioresal
S__18079968

Comments

comments