งาน FATA MEMBERS CONVENTION 2018 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2561 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > งาน FATA MEMBERS CONVENTION 2018 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2561

ระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2561 สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงาน ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) และ สมาพันธ์บริษัทนาเที่ยวอาเซียน (FATA) จัดงาน FATA MEMBERS CONVENTION 2018 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการจัดประชุมร่วมกันระหว่างสมาชิกทั้ง 2 ฝ่ายแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมการตลาดโดยเน้นการเจรจาธุรกิจแบบ BUSINESS MATCHING B2B ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับสินค้าผลิตภัณฑ์ในภาคเหนืออีกด้วย

Comments

comments