งาน Global Tourism Leaders Training Program 9-11 Nov 2015 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > งาน Global Tourism Leaders Training Program 9-11 Nov 2015

งาน Global Tourism Leaders Training Program 9-11 Nov 2015

คุณวีระ บำรุงศรี กรรมการกลาง ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ 2015 Cultural Tourism Forum and Training Program for Tourism Leaders of Korea’s Fellow Countries ตั้งแต่ 9 – 20 พฤศจิกายน 2558 โดยมีพิธีเปิดงาน Global Tourism Leaders Training Program 9-11 Nov 2015 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ว่าด้วยเรื่อง วัฒนธรรม ชุมชน และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน และมีการเสนอกรอบแนวคิด การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากทุกประเทศ ด้านพฤติกรรมนักท่องเที่ยว กับการดูแลสิ่งแวดล้อม เริ่มศึกษาแลกเปลี่ยนกรอบแนวคิดแต่ละชาติ แนว CSR Globally โดยมีเจ้าหน้าที่จำนวน 2 ท่าน ในภาคอบรม และวิชาการจาก ททท. เข้ามาร่วมด้วย จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

11224048_910076412419984_7207606099257704582_n 12208702_910076449086647_190906791575693309_n 12241371_910076242420001_3883631848464256914_n 12247166_910076382419987_689431785439748547_n 12249829_910076255753333_7273965062847710962_n 12274681_910076309086661_8571680327016974262_n

Comments

comments