งาน Hotels Meet Local Agents India and Middle Eastern Markets ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องคริสตัล บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพฯ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH














ATTA > About Thailand > Activities > งาน Hotels Meet Local Agents India and Middle Eastern Markets ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องคริสตัล บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพฯ

22 มีนาคม 2562 คุณปรีชา จำปี กรรมการ เป็นผู้แทนสมาคมฯ ร่วมกล่าวเปิดงาน การเจรจาธุรกิจระหว่างโรงแรมและบริษัทนำเที่ยว Table Top Sessions และ Update สถานการณ์ท่องเที่ยว ในกิจกรรม Hotels Meet Local Agents India and Middle Eastern Markets ณ ห้องคริสตัล บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพฯ

Comments

comments