งาน Thailand Travel Mart Plus Amazing Gateway to the Mekong Subregion 2018 (TTM+ 2018) | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > งาน Thailand Travel Mart Plus Amazing Gateway to the Mekong Subregion 2018 (TTM+ 2018)

ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 คุณมิ่งขวัญ เมธเมาลี / คุณสุรวัช อัครวรมาศ / ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์กรรมการสมาคมฯ และสมาชิก เข้าร่วมงาน Thailand Travel Mart Plus Amazing Gateway to the Mekong Subregion 2018 (TTM+ 2018) งานนี้เพื่อให้สมาชิกฯ ได้ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจท่องเที่ยวของผู้ประกอบการในประเทศไทยและเปิดโอกาสให้ผู้ขาย (Seller) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอื่นๆ ได้มีโอกาสนำเสนอสินค้าให้กับผู้ซื้อ (Buyer) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวจาก 60 ประเทศทั่วโลก โดยในปีนี้เน้นบริษัทที่มีศักยภาพในกลุ่มตลาดหรือเกี่ยวข้องกับ Romance & Luxury Travel ภายใต้ธีม Million Shades of Romance ณ โอเชี่ยน มารีน่า ยอร์ชคลับ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

Comments

comments