งาน THAILAND’S HOSPITALITY INDUSTRY CONGRESS | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > งาน THAILAND’S HOSPITALITY INDUSTRY CONGRESS

คุณสุรวัช อัครวรมาศ อุปนายก สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ ภายใต้แนวคิด “How to Be Success and Get More FIT Guest – (เคล็ดไม่ลับกับการเพิ่มยอดลูกค้า FIT) “Chinese FIT Favorite Choices and What They Like” ในงาน THAILAND’S HOSPITALITY INDUSTRY CONGRESS จัดโดยสมาคมโรงแรมไทย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

53469
Low doses of deltasone without prescription should be used to monitor the condition for treatment.
_DSC3940534705347153472

Comments

comments