งาน “TTAA Thailand Night” ณ เซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จัดโดย สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > งาน “TTAA Thailand Night” ณ เซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จัดโดย สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.30 น. คณะกรรมการ ATTA เข้าร่วมงาน “TTAA Thailand Night” ณ เซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จัดโดย สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

Comments

comments