จดหมายแจ้งเตือนผู้ประกอบการท่องเที่ยวระวังการใช้รถราคาต่ำกว่าทุนไม่มีคุณภาพ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > จดหมายแจ้งเตือนผู้ประกอบการท่องเที่ยวระวังการใช้รถราคาต่ำกว่าทุนไม่มีคุณภาพ

เรื่อง      แจ้งเตือนผู้ประกอบการท่องเที่ยวระวังการใช้รถราคาต่ำกว่าทุนไม่มีคุณภาพ

เรียน     ท่านสมาชิกฯ

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   หนังสือแจ้งเสนอกำหนดอัตราค่าเช่ารถโดยสารสาธารณะ

 

ด้วยสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) ขอแจ้งเตือนมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มผู้ประกอบการนำเที่ยว โปรดระวังภาวะการขาดแคลนรถโดยสาร ซึ่งขอให้ท่านสมาชิกฯ คำนึงถึงต้นทุนในราคาขาย รวมถึงค่าเช่ารถ ให้อยู่ในราคาเช่าที่เป็นจริง ทั้งนี้ กลุ่มสมาคมรถโดยสาร ได้มีความตกลงกันแล้วในการให้บริการตามราคากลางในมติที่ประชุม และจะไม่ให้บริการในราคาค่าเช่าต่ำกว่าทุน
Keep buy cipro in a dark place.
 

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์

 

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

ATTA

————————————————————-

เอกสารที่แนบมาด้วย

1.สปข.ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการใช้รถราคาต่ำกว่าทุน.pdf

Comments

comments